OSP Opole - Szczepanowice Ochotnicza Straż Pożarna Opole - Szczepanowice

Przetarg

Data ogłoszenia: 2019-06-27 05:58:44

Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Opole - Szczepanowice

OGŁOSZENIE

oraz:

SIWZ

1. – Formularz Oferty

2. – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3. – Oświadczenie o spełnianiu warunków

4. – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

5. – Oświadczenie o grupie kapitałowej

6. – Projekt umowy

 

Wszystkie pliki do pobrania tutaj.

 

Wyjaśnienia do SIWZ:

Wyjaśnienie nr 1

 

Data ogłoszenia 03-07-2019 14:25

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA O ZMIANIE ZAPISU WZORU UMOWY

 

--------------------------------------------------------

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty